TESE SB / Handout - Kristiania

Logo Handout

TESE SB med sin plattform Handout forsøker å sikre inklusjon i idrett for alle Norges barn og unge, uavhengig av familiens økonomiske situasjon, ved å tilby økonomisk støtte gjennom et nettverk av sponsorer.

Ønsker å gjøre en forskjell

Forretningsmodellen er basert på innsamling av sponsormidler fra både bedrifter og enkeltpersoner, som deretter blir brukt til å dekke idrettsrelaterte utgifter for barn og unge fra familier med lav inntekt. Målgruppen utgjør både lokale og nasjonale bedrifter, samt offentlige institusjoner og velstående enkeltindivider som vil utgjøre en positiv forskjell i samfunnet.

I 2021 tilhørte 110 700 barn en husholdning med vedvarende lave husholdningsinntekter i Norge. SSB kunne i 2023 fastslå at 25% av barn mellom 9 og 15 år ikke deltar i organisert idrett på fritiden og vi ønsker å hjelpe de barn og unge som ikke får deltatt i idrett og lignende på grunn av dårlig råd. Dårlig råd er et tabu i samfunnet vårt og vi mener at dette stigmaet fører til at mange trekker barna ut av organisert idrett. Deltakelse i idrettsaktiviteter er en kritisk faktor i barn og unges fysiske, sosiale og mentale utvikling, og vi er dedikerte til å bidra til å overvinne økonomiske barrierer for dette.

Gjennom siden Handout skal dermed brukere kunne melde inn sitt behov om støtte anonymt for idrettsorganisasjon og sponsorer, og få midlene de trenger for at sine barn kan bli med i idrettsaktiviteter. Vi tror at vårt arbeid vil ha en positiv innvirkning på både enkeltindividene vi hjelper og samfunnet som helhet.

Konkurranser
Bedriften deltar i følgende konkurranser:

  • Beste sosiale entreprenør
  • Beste forretningsplan/modell


Kontakt
Medlemmer i bedriften:

Steinar Fimreite - daglig leder
Tinius Tangen - produktansvarlig
Elena Balsnes Lyngstad - økonomiansvarlig
Eline Kristoffersen Paulsen - kreativ leder


Kontakt daglig leder: tlf. 46816288 / steinarfimreite@gmail.com


David Coates - foreleser, Kristiania