Sognagrepet SB - Høgskulen på Vestlandet

Sognagrepet SB

Sognagrepet SB frå Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal, deltek på NM for studentbedrifter 2020. Medlemmane i bedrifta er studentar på ulike programområder ved Campus Sogndal, blant anna idrett/friluftsliv og climate change. Forretningsidèen til Sognagrepet SB er å sy kalkposar av gjenbrukte tekstilar noko som gjer produktet både unikt og bærekraftig.

Deltakarane i bedrifta er: Henning Mortensen (dagleg leiar), Invild M. Fjeld, Stine Svang, Erlend Tveit, Lars Fredrik Berg og Anna Kobbeltvedt.

Nettside Sognagrepet SB

Sognagrepet SB på Facebook

Kontaktinfo til Sognagrepet SB:

Henning Mortensen, dagleg leiar:

Tlf: 918 56 545

E-post: henning_p_95@hotmail.com

Rettleiar: Birte Barsnes Frøyd

Kontakt Ungt Entreprenørskap Vestland for meir informasjon:

Eivind Husabø, rådgjevar

eivind.husabo@ue.no

Tlf 415 30 660

Sognagrepet SB logo