Sognagames SB - Høgskulen på Vestlandet Campus Sogndal

Sognagames SB

Sognagames Team
Sognagames logo

Sognagames SB representerer Vestland fylke under NM for studentbedrifter 2021 og deltek i kategoriane Beste studentbedrift og Beste sosiale entreprenør.

Produktet Drikkeleken består av ein applikasjon som byr på interaktive oppgåver og spørsmål som deltakarar må utføre og svare på. Hovudtanken bak appen er at deltakarane skal spele ein drikkeleik der ein blir kjent med kvarandre gjennom utfordringar som må løysast lagvis. Leiken vil unngå at det dukkar opp spørsmål som kan bli opplevd som ubehagelege eller ekskluderande. Spelet skapar ein åpen og humoristisk atmosfære som vil skape engasjement og latter blant deltakarane.

Deltakarane i bedrifta er: Nicolai Drager (dagleg leiar), Ernst Christian Leinum, Mathias Tønnessen, Ingrid Aarflot, Vetle Skogseth

Kontaktinfo til dagleg leiar Nicolai Drager: golfern@hotmail.no Tlf: 954 87 628


Sogna Games SB på Instagram


Forelesar for Sogna Games SB er Eivind Husabø

Kontakt Ungt Entreprenørskap Vestland for meir informasjon:

Eivind Husabø, rådgjevar universitet/høgskule

Tlf. 415 30 660

E-post: eivind.husabo@ue.no