Showtime.UB

Showtime.UB driver musikalskule i Sogn for born i alderen 6-14 år. Dei set årleg opp førestellingar i Sogndal kulturhus, med utdrag frå ulike musikalar. Showtime er ein stad for alle, og dei har stort fokus på trivsel og meistring. Samstundes jobbar dei effektivt, og ynskjer å skape førestillingar med så høgt nivå som mogleg. Ungdommene går på Firda vidaregåande skule, musikk, dans og drama, og skal representere Vestland fylke i NM Ungdomsbedrift 2022.

Showtime.UB er eit strålande eksempel på god kontinuitet i entreprenørskapsutdanning. Dei starta konseptet som ei elevbedrift i 2017, og har utvikla seg og fortset i samme driv nå når dei går på vidaregåande. Dei har svært mange fornøyde deltakarar som har vært med i fleire år. Dei har også utvida tilbodet til fleire andre kommuner.

På fylkesmesterskapet i Vestland vann dei prisane "Beste markedsføring" og "Størst verdiskapingspotensiale". Nå skal dei delta i dei samme konkurransane i NM.

Showtime UB vinner foto
Original
04 C93 F69 963 B 4552 A0 D7 7 CD4 B1100 DDA

Deltagere

Louise Tveito, Elisabeth Mossestad

Kontaktpersoner

Daglig leder: Louise Tveito, louise.tveito@gmail.com, 90940181

Ansvarlig lærer: Magne Larsen, magne.larsen@vlfk.no, 41530887

UE Vestland: Ingrid Stensnes, ingrid.stensnes@ue.no, 93036428