Placåbo SB - Høgskulen på Vestlandet ingeniørfag

PlacåboSB
Placåbo SB - Høgskulen på Vestlandet

Placåbo SB frå Høgskulen på Vestlandet, Campus Førde, deltek på NM for studentbedrifter 2020. Medlemmane i bedrifta er studentar ved avdeling for ingeniørfag ved HVL. Placåbo SB er ei entreprenør- og konsulentbedrift som har spesialisert seg på Tinyhouses. Bedrifta tilbyr teikningar til Tinyhouse basert på kunden sine behov. På sikt vil dei også kunne bygge Tinyhouses for kundar.

Deltakarane i bedrifta er: Sebastian Barstad (dagleg leiar) og Odin Karlsen (gründer og grunnleggar av idèen). Medlemmene i bedrifta har klare ambisjonar om å drive Placåbo SB vidare etter endt utdanning som eit aksjeselskap.

Les meir om Placåbo SB på nettsida deira.

Kontaktinformasjon Placåbo SB:

Sebastian Barstad, dagleg leiar

Telefon: 994 39 374

E-post: sebba120195@gmail.com

Rettleiar: Joar Sande

Kontakt Ungt Entreprenørskap Vestland for meir informasjon:

Eivind Husabø, rådgjevar

eivind.husabo@ue.no

Tlf 415 30 660

Placabo SB logo