Ntep UB - Årdal vidaregåande skule

Ntep UB Gruppebilde
Ntep UB Logo

Ntep UB deltek på NM for ungdomsbedrifter 2020. Medlemmane i bedrifta er elevar ved elektrofag på Årdal vidaregåande skule, Vestland fylke. Deira forretningsidè er : "Ntep UB er en ungdomsbedrift som blant annet produserer og videreutvikler klakkestaver. En klakkestav er et spesialutviklet måleinstrument som måler strøm i anodehengerne i en elektrolysecelle." Ntep UB deltek i kategoriane "Beste yrkesfaglige bedrift", "Beste forretningsplan" og "Bærekraftprisen" på NM. Du kan sjå videopitchane til bedrifta her:

Videopitch "Bærekraftprisen"

Videopitch "Beste yrkesfaglige bedrift"

Deltakarar i bedrifta er: Odd Harald Larsen (dagleg leiar), Andreas Skarsbø, Håkon Wigum, Stian Hauge Bakken, Gaute Refsdahl Fossen, Morten Beheim Fredheim, Malene Øy Nondal, Kacper Stanislaw Mateja, Jørgen Asperheim, Elise Nesse Eriksen, Elias Flæthe, Camilla Hugøy, Joakim Gjertsen Fagerli og Bendik Strømmen Bøyum

Ansvarleg lærar for bedrifta er Bjørg Venjum : bjorg.ellingsdotter.venjum@vlfk.no

Kontaktinformasjon Ntep UB:

Odd Harald Larsen, dagleg leiar.

Telefon: 90727101

E-post: ntepub@gmail.com

Kontakt Ungt Entreprenørskap Vestland for meir informasjon:

Eivind Husabø, rådgjevar

eivind.husabo@ue.no

Tlf 415 30 660