Kvalmaten UB - Fitjar vidaregåande skule

Kvalmaten UB vil bringe gamle smakar tilbake med ein moderne vri. Kvalkjøt i dag er både etisk og berekraftig. Ungdommene går på Fitjar vidaregåande skule, restaurant og matfag, og skal representere Vestland fylke i NM Ungdomsbedrift 2022.

Kvalmaten UB vil få fram at å ete meir kvalkjøt kan ha ei god og stor verknad på samfunnet, folkehelsa, miljøet og naturen. Å velje vekk storfekjøtt og innta meir kvalkjøt i kosten, vil bidra både til betre helse og vil gi mindre utslepp i den store kjøtproduksjonen.

Dei ynskja å kunne vise at å oppta bruken av «glemte» råvarer som kval, og produsere eit produkt som kan vekkje interesse hos brukere, kan oppnå og skape verdi i framtida.

Kvalmaten UB vann Jord-fjord-bord prisen i fylkesmesterskapet Vestland.

CO6 A2788

Deltagere

Kristine Sæbø Nilssen, Azeb Kidana, Iver Emil Simonsen, Markus Jakobsen, Vetle Almås Rege, Denny Kjerevik

Kontaktpersoner

Daglig leder: Kristine Sæbø Nilssen, kristine-s-n@hotmail.com, 99526605

Ansvarlig lærer: Astrid Bukkøy, astrid.olaug.bukkoy@vlfk.no, 91860560

UE Vestland: Ingrid Stensnes, ingrid.stensnes@ue.no, 93036428