Kiro SB - Høyskolen Kristiania

Skjermbilde 2022 04 21 kl 09 46 27

Kiro SB fokuserer på å utvikle en bærekraftig tjeneste. De bruker sin kunnskap om sirkulær økonomi til å sette opp en nettside hvor de hjelper et stort marked med å gjenvinne deres kontormøbler. Dette gir i tillegg en økonomisk gevinst for begge parter. Kiro SB skal fortsette å gå i en miljøbevisst retning, og minske svinn av kontormøbler samt fokusere på å gi en økonomisk smart løsning for å utføre dette.

Skjermbilde 2022 05 30 110924

Deltakere

Maria Haslund, Maria Lysko-Misje, Marta Roaldsnes, Frid Sjøhaug

Kontaktpersoner

Daglig leder: Maria Haslund, maria@haslund.no, 994 51 685

Ansvarlig foreleser: David Coates, davidwilliam.coates@kristiania.no, 922 46 469

UE Vestland: Fridtjov Falch Sorø, fridtjov.soro@ue.no, 480 68 828