KarriereKlar UB

KarriereKlar UB kommer fra Nordahl Grieg videregående skole i Bergen, og ønsker å utvikle en app for studie- og karriereveiledning. Tjenesten veileder deg helt fra studievalg, gjennom studieløpet og under arbeidssøking. Målgruppen er elever i videregående skole, og utdanningsinstitusjoner og bedrifter som ønsker å vise fram sine tilbud. Målet er å knytte studenter, utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere sammen, for å synliggjøre tilbud og gjøre det enklere for unge personer å velge riktig karrierevei tidlig! Visjonen er å være den ledende plattformen som veileder og støtter studenter, utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere for å skape en helhetlig karriereprosess.

På NM deltar bedriften i følgende konkurranser:

  • Beste forretningsmodell/-plan
  • Beste sosiale entreprenør
  • Bærekraftprisen
  • Beste samarbeid med næringslivet
  • Beste innovative vare/tjeneste
  • Størst verdiskapingspotensial
  • Beste ungdomsbedrift
  • Beste bærekraftige stand

Deltakere i bedriften:
Una Berg-Grindheim
Julie Aasen Vassbakk
Solveig Bjørvik
Camilla Berle

Kontaktinformasjon:
Julie Aasen Vassbakk, daglig leder: Julieaasen@icloud.com
Morten Brenden Nyhagen, lærer: morten.brenden.nyhagen@vlfk.no
Fridtjov Falch Sorø, UE Vestland: fridtjov.soro@ue.no

Sjekk ut bedriften her:
https://karriereklarub.webnode...

Skjermbilde 2024 02 12 kl 17 50 27
Skjermbilde 2024 02 22 kl 18 40 02
Skjermbilde 2024 02 22 kl 18 40 32
Kommende arragngemanter