Karriere i Ullensvang UB

Karriere i Ullensvang er en ungdomsbedrift fra Odda videregående skole. Deres forretningsidé er en plattform som vil promotere, synliggjøre og informere om de ulike bedriftene og karrieremulighetene som finnes i kommunen! Utviklet i samarbeid med Næringshagen Ullensvang.

Plattformen Karriere i Ullensvang vil i hovedsak hjelpe bedrifter til å nå ut til målgruppen - elever på ungdoms- og videregående skole. Plattformen vil også være en nyttig ressurs for de som er ferdige med å studere, som et hjelpemiddel for jobbsøkere. I Ullensvang er det flere som kommer fra andre land og jobber som sesongarbeidere, derfor er det viktig at plattformen også er tilgjengelig på engelsk for å nå ut til flere. Målet er å samle både bedrifter og informasjon på en plass slik at det blir enkelt og oversiktlig å finne muligheter for arbeid og utvikling i kommunen. Gjennom plattformen ønsker de å kunne hjelpe unge å finne rett arbeidsplass og dermed kunne basere sitt utdanningsvalg på dette, samtidig som de håper på at flere velger å etablere seg i Ullensvang og forhindre fraflytting fra kommunen.

På NM deltar bedriften i følgende konkurranser:

  • Beste sosiale entreprenør
  • Best in Business
  • Beste innovative vare/tjeneste
  • Størst verdiskapingspotensial
  • Beste HR-bedrift
  • Beste bærekraftige stand

Deltakere i bedriften:
Tone Andersen Eikeland
Petra Majkic
Hans Marius Frøynes
Snezana Ivanovic
Daniel Rangin

Kontaktinformasjon:
Tone Andersen Eikeland, daglig leder: tone.a.eikeland@gmail.com
Sara Lundal Tokheim, lærer: sara.tokheim@ue.no
Fridtjov Falch Sorø, UE Vestland: fridtjov.soro@ue.no

Sjekk ut bedriften her:
https://www.karriere-ullensvan...
https://www.instagram.com/karr...

Tree logo