Greener Paint UB - Stryn vidaregåande skule

Greener Paint team
Greener Paint logo
Greener Paint produkt

Greener Paint UB produserer kar til maling med rulle av det miljøvenlege og nedbrytbare stofet bagasse. Dette medfører sterk reduksjon av plastsvinn, CO2 utslepp og bruk av ikkje fornybare ressursar. Materialet lignar på vanlig papp og er laga av restmateriale frå sukkerproduksjon. Bedrifta har fått klare tilbakemeldingar både frå forhandlarar av malerutstyr og andre potensielle kundar på at dei vil foretrekke Greener Paint sitt produkt framfor dei ordinære plastkara. Ungdomsbedrifta har i dag ein avtale med ein produsent i England, men målet er å få i gang eigen produksjon av produktet.


Greener PaintUB representerer Vestland fylke under NM for Ungdomsbedrifter 2021 i kategoriane "Beste samarbeid med næringslivet" og "Størst verdiskapingspotensiale"


Her kan du sjå videopitchen som bedrifta har laga i samband med NM deltakinga.


Ungdomsbedrifta høyrer heime på Stryn vidaregåande skule og medlemmane i bedrifta er alle elevar på studiespesialisering.


Deltakarane i bedrifta er: Håvard Tonning (dagleg leiar), Odina Ullebø Hool, Jonas Thaule


Kontaktinfo til dagleg leiar Håvard Tonning: HaavardTonning@gmail.com Tlf. 483 82 610


Ansvarleg lærar for bedrifta er Sonja Merete Øvre-Flo: Sonja.merethe.ovre-flo@vlfk.no Tlf. 975 21 188


Greener Paint UB på Facebook


Kontakt Ungt Entreprenørskap Vestland for meir informasjon:

Eivind Husabø, rådgjevar

eivind.husabo@ue.no

Tlf 415 30 660