Syvendeklassinger med genial grønn energiløsning - gjør saltvann om til rent vann

Skjermbilde 2022 05 06 kl 14 35 49

Vinneren av årets Superfinale i Grenland for Gunnar Knudsen - grønne innovatører kommer fra Brevik oppvekstsenter og heter "Rent vann med egenlaget strøm". Fra høyre: Malene, Dima, Martine, Marius, Benjamin og prisutdeler Signe Marie Oland fra Skagerak Energi.

I forrige uke ble de beste grønne energiløsningene kåret i Gunnar Knudsen grønne innovatører sin superfinale i Ælvespeilet. Det var gruppa fra Brevik oppvekstsenter som stakk av med den gjeveste prisen.

Hele 429 syvendeklassinger var samlet for å konkurrere om hvem av 13 beste gruppene som fra den store scenen presenterte den beste løsningen.
Gruppene hadde hver seg tre minutter til å overbevise juryen bestående av oppdragsgiver Skagerak Energi og øvrige representanter fra lokalt næringsliv. Her ble det presentert gode løsninger om både mini-kraftverk, søppelpressere og hvordan benytte allerede oppvarmet vann på nytt.

Det lengste strået trakk Brevik som med stor entusiasme og faglige gode begrunnelser beskrev teknologien og deres flytebrygge bestående av vannhjul, turbin, vannkoker og filtrering av salt, - alt for å gi verden mer tilgang på rent vann. Juryen begrunnet sitt valg med det store potensialet gruppas grønne tekniske løsning har for å bidra til samfunnsnyttighet og at installasjonen kan tilpasses området det skal plasseres i over hele verden.


"Det var veldig gøy å jobbe med det her da, lære litt og få lov å presentere det vi selv har skapt!"
Malene, elev ved Brevik Oppvekstsenter
Skjermbilde 2022 05 06 kl 14 31 19

Se sendingen som gikk på NRK distriktsnyhetene 28. april, under punkt 6 i programmet.

Gode grønne problemløsere

I februar fikk syvendeklassingene et helt reelt oppdrag fra Skagerak Energi hvor de ble utfordret på nye grønne energiløsninger. Temaet og deres idéer berørte blant annet fagområder som energiloven, FNs bærekrafts mål, energiforbruk og effektivitet, fornybar energi, strømnett, mikronett og bevegelsesenergi.
De har i fellesskap i sine grupper jobbet frem gode løsninger. De har så arrangert skolefinale for å kåre de tre beste løsningene som gikk videre til superfinalen på Ælvespeilet.

"De unge er bare rågode. Det krever mot å skulle pitche sin idé foran et stappfullt Ælvespeilet. I tillegg kan de mye om fornybar energi og er troverdige i sitt store miljøengasjement. Jeg kan bekrefte at gåsehud-stemningen har vært høy denne dagen."
Signe Marie Oland, Skagerak Energi.

Fremtidens verdiskapere

Skolens oppdrag er å gi barn og unge et godt grunnlag for videre utdanning og et godt liv. De skal lære fagkunnskap og ferdigheter, men skolen skal også gi barn og unge den brede dannelsen de trenger både i arbeidslivet og livet ellers.
-Dagens unge fordrer oss voksne i å legge til rette for at de får lov til å involvere seg i å løse store globale samfunnsutfordringer. Noen idéer er trolig ikke realiserbare i 2022, men bare det å trene på å tenke så stort og å eie ansvaret for egen læring gir en enorm læringsmotivasjon og engasjement, sier Ann-Iren Haugen i Ungt Entreprenørskap, som er imponert hvordan både lærere og de unge omstiller seg hver dag. -Fremtidens energiutfordringer må nemlig løses av våre unge. Da må vi gi de verktøy, kunnskap, mot og selvtillit til å gyve løs på de store oppgavene, - sier en svært fornøyd Ann-Iren som gleder seg over en stadig økende interesse for ungt entreprenørskap i Vestfold- og Telemarksskolene.

Skjermbilde 2022 05 06 kl 15 13 34
Skjermbilde 2022 05 06 kl 15 13 46

2. plass gikk til Kragerø skole og gruppen "Gibortfort"
Juryens begrunnelse: Løsningen er bra ikke bare med tanke på energi og materialbruk. Den kan tas ut i markedet allerede i morgen.

3. plass gikk til gruppen "REHEATER" fra Venstøp skole
Juryens begrunnelse:
Gruppen gjorde svært godt inntrykk på jurien med flott presentasjon og godt innsalg. Konseptet viser til god teknisk løsning, som helt klart har stort markedpotensiale.

IMG 0738

Juryen besto av:
Signe Marie Oland - Skagerak Energi

Lene Nordhus - Powered by Telemark

Robert Rognli - KS Konsulent (og påtroppende oppvekstsjef i Skien kommune)

Torstein Dahl - varaordfører i Bamble kommune

Hanne Gro Haugland - CR Group

Om Ungt Entreprenørskap:
Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap er brobyggeren mellom skole og arbeidsliv og bringer lokalt nærings- og arbeidsliv inn i klasserommene og elevene ut av skoleområdet arbeidende med reelle oppdrag eller ideer initiert fra næringslivet eller seg selv.

Ungt Entreprenørskap består av en nasjonal enhet (UE Norge) og 11 selvstendige fylkesorganisasjoner. Den desentraliserte organiseringen gjør at UE har nærhet til skolen, lokale myndigheter og lokalt arbeids- og næringsliv.

UE ble etablert 21. oktober 1997. Gjennom den europeiske organisasjonen JA Europe samarbeider UE nært med sine søsterorganisasjoner i 38 land i Europa. UE er medlem i den verdensomspennende organisasjonen JA Worldwide, som i år er nominert til Nobels Fredspris.