Innovasjonscamp 1. år Ingeniørutdanning, USN campus Porsgrunn


I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Statens Vegvesen arrangeres Innovasjonscamp for 160 1.årsstudenter ved Ingeniørutdanningen på campus Porsgrunn.

Photo 2021 08 12 13 38 16
Linda Skjelbred
Rådgiver for høyere utdanning og kommunikasjonsansvarlig (i fødselspermisjon)