Lærersamling for ungdomsskole, videregående opplæring og høyere utdanning. Sted USN Porsgrunn.