Regionmesterskap for Studentbedrifter 2022


Velkommen til Regionmesterskap for Studentbedrifter 2022!
Dato: 12.mai 2022

Sted: Fysisk om mulig/digitalt