Avvikling av ungdomsbedrift. Endelig frist for innlevering av årsrapport/årsberetning.