Pitch Dark for studentbedrifter


Sparebanken Sør og Ungt Entreprenørskap inviterer til Pitch Dark - årets ærligste pitchekonkurranse!

Pitch Dark er inspirert av "The Voice"-konseptet hvor det vil sitte tidsinvestorer med ryggen til under deres pitch, uviten om hvem som står på scenen, hvordan de ser ut og uten en visuell fremstilling av ideen! Vil de snu seg?

Som Studentbedrift får dere 2 minutter til å pitche deres idé for investorene. Dersom det er flere tidsinvestorer som snur seg og ønsker å investere tid i deres prosjekt, kan dere velge den dere ønsker tid fra.

Dette vil bli en ypperlig arena for å bygge nettverk og få tilbakemeldinger på deres pitch og idé.

PITCH DARK 2