Frist for innsending (frivillig) til fylkesmesterskap