Vestfold og Telemark

VESTFOLD

Join Microsoft Teams Meeting

Kl 13:00-14:00: Ungdomsbedrift på Videregående


Hvordan kommer du i gang med Ungdomsbedrift?
Hvem henvender du deg til og hva kan du forvente av oppfølging fra Ungt Entreprenørskap?
Hvordan planlegge skoleåret 2020/21 -Presentasjon av årshjulet

TELEMARK

Join Microsoft Teams Meeting


Kl 13:00-14:00: Ungdomsbedrift på Videregående


Hvordan kommer du i gang med Ungdomsbedrift?
Hvem henvender du deg til og hva kan du forvente av oppfølging fra Ungt Entreprenørskap?
Hvordan planlegge skoleåret 2020/21 -Presentasjon av årshjulet

Elevbedrift i Vestfold og Telemark 2020/2021

I Vestfold og Telemark tilbyr vi et skreddersydd program for å kunne nå mange kompetansemål i blant annet norsk, matematikk, samfunnsfag, utdanningsvalg, og kunst og håndverk gjennom tverrfaglig gjennomføring av elevbedriftsmetoden. Elevbedrift dekker også mange av kompetansemålene i flere av valgfagene: bla: Arbeidslivsfag, Innsats for andre, Produksjon av varer og tjenester, Design og redesign og Sal og Scene. Med elevbedrift ivaretar vi Fagfornyelsen.

Gjennomføringen av Elevbedrift kan variere fra noen få uker til et helt skoleår.

I tillegg til å skape en grunnleggende forståelse av innhold og prosess i hvordan starte, drive og avvikle en elevbedrift, er det lagt vekt på at elevene får trening i å:

  • kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø
  • tenke og jobbe kreativt
  • samarbeide og fungere i team
  • stole på seg selv
  • utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk

Vi er klare for å være behjelpelige med oppstart og oppfølging av elevbedrifter fra høsten av (selvsagt innenfor FHI og kommuneoverleges råd ifm Covid-19 situasjonen). Vi vil gjerne høre fra dere som både er etablerte EB-lærere og fra dere som er nye. Vi vil gjerne ha en gjennomgang av årshjulet og aktiviteter for skoleåret 2020/2021, samt hvilke ulike temaer dere kan ønske å fokusere på, som: Bærekraft, sosialt entreprenørskap, medborgerskap og sunn mat (Mat & Helse).

Hvem henvender du deg til og hva kan du forvente av oppfølging fra Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark?

For Region Vestfold ta kontakt med; Benedicte Borge, benedicte.borge@ue.no

For Region Telemark ta kontakt med; Simen Hjortland, simen.hjortland@ue.no og fra august 2020. lars.tjogersen@ue.no

Er du interessert i å sette i gang med Elevbedrift (EB) til høsten, så la deg gjerne inspirere av dette webinaret, som nettopp handler om oppstart
av EB.