Leder for en dag

Hvert år får flere tusen elever og studenter ledererfaring gjennom Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogrammer Ungdomsbedrift og Studentbedrift. I ung alder får de erfare hva det krever å få en gruppe mennesker til sammen å sette seg – og nå – de målene de har blitt enige om. For noen er ledererfaringen starten på en reise de kanskje ikke visste at de skulle begi seg ut på. Ungt Entreprenørskap møter mange unge talenter som både vil, tør og kan.

Leder for en dag bilde
Gjennom Leder for en dag får dyktige elever og studenter møte toppledere i deres arbeidshverdag.

Hver høst opplever noen utvalgte elever og studenter en skoledag helt utenom det vanlige. På arrangementet Leder for en dag får de ”skygge” hver sin toppleder gjennom en arbeidsdag. Deltakerne har stor bredde i bakgrunn og studieretninger, men noe har de felles: De har utmerket seg i ledende stillinger i ungdoms- og studentbedrifter.

Leder for en dag har blitt arrangert årlig siden 2002. Det er UEs fylkesforeninger over hele Norge som nominerer elevene og studentene som deltar på det nasjonale arrangementet. I enkelte fylker arrangeres Leder for en dag lokalt.