Kan Studentbedrifter bli mer enn bare en god læringsarena?

«Da vi startet med studentbedrift var vi helt «grønn» på det å starte og drifte egen bedrift. Det ble gitt fritt spillerom med svært få føringer på hvordan vi skulle gjennomføre dette og for vår del fungerte det utmerket. Når året var over var resultatene bedre enn det vi noensinne kunne drømme om. Vi vant fylkesmesterskap, norgesmesterskap og representerte Norge i EM.

Jeg fikk selv muligheten til å gå fra skolebenken til å bli med på et oppkjøp av den Norske delen av et større svensk entreprenørkonsern og sitter nå som eier, styremedlem og jobber som prosjektleder på noen av Norges største kontrakter innen samferdsel. Dette er i stor grad takket være kompetansen jeg klarte å tilegne meg i løpet av året med Studentbedrift og Entreprenørskap.

For meg har nøkkelferdigheter som organisering, nettverksbygging, analysearbeid, kontraktsforvaltning og ikke minst presentasjonsteknikker vært avgjørende for hvordan jeg har fått muligheter og benyttet disse videre i jobbsammenheng.

Jeg kan ikke engang uttrykke hvor sterkt jeg anbefaler å jobbe med studentbedrift. Det har åpnet så mange muligheter for min videre karrière at jeg må gi en ekstra takk til Ungt Entreprenørskap og foreleserne som har gjort dette mulig for meg og de andre studentene.
»

Per Egil Ekroll, Indago SB (Studentbedrift fra USN 2016)