Vår rolle i høyere utdanning

Vårt mål i høyere (yrkesfaglig) utdanning er å styrke arbeidet med entreprenørskap og innovasjon gjennom student-aktive læringsformer. Ungt Entreprenørskap leverer et rammeverk og innhold som skal bidra til kvalitet i etablering, drift og avvikling av studentbedrifter som en del av et utdanningsprogram. I tillegg gir vi studentene en svært viktig arena for nettverksbygging med næringslivet og styrker arbeidslivsrelevans i utdanning.

Studentbedriften MASK
Ungt Entreprenørskap jobber for at Studentbedrift skal gjennomføres som en del av studentenes utdanningsprogram i tett samarbeid med næringslivet.

De fleste universiteter og høyskoler har i dag en rekke entreprenørskapsprogram og -aktiviteter som er frivillige, og ofte mangler en direkte tilknytning til utdanningsinstitusjonenes studieportefølje. Ungt Entreprenørskap skal ikke være en del av arenaen ved siden av det generelle utdanningstilbudet, men samarbeider med flere aktører (f eks START, Startup Norway, etc.) for å styrke rollen til studententreprenørskap i selve utdanningene.