Ungt Entreprenørskap sin rolle i høyere utdanning

Ungt Entreprenørskap har definert høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning som et satsingsområde. Vårt fokus er rettet mot innholdet i utdanningsinstitusjonenes studietilbud med mål om å styrke arbeidet med studententreprenørskap gjennom nye studentaktive læringsformer. Ungt Entreprenørskap leverer et rammeverk og innhold som skal bidra til kvalitet i etablering, drift og avvikling av studentbedrifter som en del av et utdanningsprogram. I tillegg gir vi studentene en svært viktig arena for trening og nettverksbygging gjennom Fylkesmesterskap og Norgesmesterskap.

Studentbedriften MASK
Ungt Entreprenørskap jobber for at Studentbedrift skal gjennomføres som en del av studentenes utdanningsprogram i tett samarbeid med næringslivet.

De fleste universiteter og høyskoler har i dag en rekke ulike entreprenørskapsprogram og -aktiviteter som ikke er forankret i den faglige styringslinjen, og dermed mangler en direkte tilknytning til utdanningsinstitusjonenes studieportefølje. Ungt Entreprenørskap skal ikke være en del av arenaen ved siden av det generelle utdanningstilbudet, men samarbeider med disse aktørene for å styrke rollen til studententreprenørskap i selve utdanningene.