Trønderske bedrifter gjør det godt i NM for ungdomsbedrifter

Microsoft Teams image 3

På NM for Ungdomsbedrifter møtes de beste ungdomsbedriftene fra hele landet for å vise frem sine forretningsidéer, produkter og tjenester til jurymedlemmer fra nærings- og arbeidsliv.


1300 elever har hatt ungdomsbedrift i Trøndelag dette skoleåret. Totalt utgjør dette 200 bedrifter. 14 bedrifter fra 6 skoler har passert nåløyet og deltar i NM for ungdomsbedrifter 2021. Torsdag 29. april var det duket for festsending, med intervjuer, stemnignsrapporter, overraskelser og premieutdelinger.


Her er resultatene for Trøndelag i NM:

Lederskapsprisen

1.plass - Emil Borgen i SafeBird UB


Beste forretningsplan

1. plass - SolarSeek UB
2.plass - Cycle UB


Bærekraftprisen - i samarbeid med Storebrand

1. plass - Cycle UB


Innovasjonsprisen – i samarbeid med Virke

3. plass – BtnLearn UB


Beste ungdomsbedrift

2. plass - Cycle UB


Det at trønderske ungdomsbedrifter får pallplassering i kategorier som omhandler bærekraft, lederskap, innovasjon og bedriftsutvikling – i tillegg til å ta inn andreplassen i Beste Ungdomsbedrift, sier noe om det grundige arbeidet ungdomsbedriftene og skolene legger ned.


I ungdomsbedrift lærer elevene kreativitet, å se muligheter, ta initiativ, å tørre å ta risiko og å skape. De lærer å samarbeide og være løsningsorienterte, tenke nytt og innovere. Dette er entreprenørskapskompetanse som er helt essensielt for Norges fremtid! Vi trenger unge som tør å satse, enten de vil satse på sin egen bedrift eller de vil utfordre det etablerte som arbeidstagere. Gjennom å etablere en ungdomsbedrift i videregående skole får de testet ut gründerlivet i trygge omgivelser, noe som gir større sannsynlighet for at de en gang i fremtiden selv blir jobbskapere.


Trøndelag tar Bærekraftprisen for fjerde år på rad

For fjerde år på rad tar Trøndelag inn førsteplass i Bærekraftprisen – i samarbeid med Storebrand. Vinnerbedriften Cycle UB utvikler en helhetlig løsning for opphenting og utnytting av slam fra oppdrettsmerder. På denne måten lages en sirkulærøkonomi der enhver ressurs blir utnyttet optimalt. Bedriften tar også to andreplasser: i Beste forretningsplan og i Beste ungdomsbedrift.

Fokuset på bærekraft i Trøndelag smitter, forteller daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag, Frank Norbeck:


"Når Trøndelag fire år på rad har Norges beste ungdomsbedrift på bærekraft understreker dette to poenger; det er ingen som helst grunn til å hvile på laurbærene, for det kommer en ungdomsgenerasjon snart inn i det trønderske arbeidslivet som er genuint opptatt av grønn innovasjon. I tillegg er det grunn til å tro at det har en genuin effekt at fokuset på bærekraft i disse miljøene smitter, slik at det blir selvsagt at ungdomsbedriftene tar ned ballen på en så elegant måte – og hevder seg i denne viktige kategorien hvert eneste år!»


Konserndirektør kommunikasjon, bærekraft og næringspolitikk i Storebrand, Karin Greve-Isdahl, trekker frem potensialet hos Cycle UB:

«Vi i juryen er generelt imponert over det høye nivået på pitchene som ble sendt inn i år. Grunnen til at akkurat Thora Storm og Cycle UB stakk av med seieren er at potensialet for påvirkning på verden er ekstremt høyt. Ideen har potensial for å løse et globalt miljøproblem som også er en stor utfordring i en av Norges viktigste næringer.

"Ved å ha en helhetlig tilnærming har Cycle UB klart å gi et svar på en høyaktuell problemstilling. Produktet er avansert, sirkulært og utviklet i tett dialog med ledende næringslivsaktører og forskere innen havnæringen."
Karin Greve-Isdahl

"NM i ungdomsbedrift er viktig for å dyrke frem gründerånden blant ungdom, men like viktig er det for å utvikle det som skal bli Norges konkurransekraft i fremtiden. Disse prosjektene er ikke bare løse teorier uten rot i virkeligheten. Jeg er spent på å se hva som kommer ut av det gode arbeidet til Cycle UB og håper at vi vil se en kommersiell løsning for opphenting og bedre utnyttelse av slam i nær fremtid,» sier Greve-Isdahl.


Her kan dere lese begrunnelsene for de trønderske vinnerne under NM for ungdomsbedrifter

Beste forretningsplan

1. plass: SolarSeek UB

Vinneren leverer en meget godt gjennomarbeidet forretningsplan og ingen ting er overlatt til tilfeldighetene. Ungdomsbedriften går inn i en bærekraftig bransje med et stort markedspotensial. Forretningsplanen viser at ungdomsbedriften har jobbet målrettet gjennom god dialog med relevante aktører og samarbeidspartnere i næringslivet.

2. plass: Cycle UB

Bedriften leverer en bunnsolid forretningsplan, et resultat av et meget velfungerende samarbeidsklima innad i bedriften. Gjennom sin ide har de fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi, og ønsker å løse et stort avfallsproblem innen en stor næring, ikke minst nasjonalt. Bedriften viser ikke minst stor evne til å tilknytte seg nødvendige samarbeidspartnere for å få satt sin ide ut i live 2. plassen går til: Cycle UB fra Thora Storm vgs, i Trøndelag fylke


Innovasjonsprisen – i samarbeid med Virke

1.plass: BTNLearn UB

Bedriften har indentifisert en reell utfordring som finnes blant elever og lærere i skolen i dag, og løst dette på en innovativ måte ved hjelp av teknologi. Det er stort potensiale for både å lage et lønnsomt produkt, og å utgjøre en samfunnsnyttig forskjell. Juryen er spesielt imponert over at UBen har samarbeidet så tett med ulike aktører, næringsliv og forskning i innovasjonsprosessen.


UE Alumnis lederskapspris

1. plass: Emil Strøm Borgen, SafeBird UB.

Daglig leder i ungdomsbedriften har jobbet strategisk og helhjertet med nettverksbygging og samholdet i bedriften. Juryen ble sterkt imponert over engasjementet til daglig leder, og vi beundret hvor reflektert daglig leder var rundt rollen sin. Virkelig en naturlig leder.


Bærekraftsprisen – i samarbeid med Storebrand

1.plass: Cycle UB

Denne ungdomsbedriften imponerte med et produkt som har muligheten til å løse et globalt problem med store miljømessige konsekvenser, i en næring som nasjonen skal leve av etter oljen, nemlig havbruksnæringen. Grunnen til at de stakk av med seieren er at potensialet for påvirkning på verden er ekstremt høyt. Ungdomsbedriften har kommet frem til en avansert løsning gjennom tett dialog med ledende aktører innen bransjen og flere næringslivsaktører og FOU-partnere. Løsningen er sirkulær og skal løse flere miljømessige utfordringer. 1. plassen går til Cycle UB for deres helhetlige løsning for opphenting og utnytting av slam fra oppdrettsmerder. Prototypen klarer å samle opp hele 42% av slammet som kommer fra oppdrettsanlegg. Samtidig har de også tenkt på sirkulærøkonomien ved at slammet skal gjenbrukes til fiskefor og biogassen som produseres brukes til å drifte løsningen.


Beste ungdomsbedrift

2. plass: Cycle UB

Bedriften som stikker av med 2. plassen løser et globalt miljøproblem. Elevene bak den sirkulære utnyttelsen har jobbet svært godt med næringslivet og juryen mener produktet har stort potensiale for realisering på sikt. Idéer som dette er avgjørende for å sikre bærekraft i en enorm norsk næring. 2. plassen går til: Cycle UB fra Thora Storm vgs, i Trøndelag fylke