Når politikere og kommune møter engasjerte elever i klasserommet

Elev Storen VL

Tradisjonen tro har Ungt Entreprenørskap Trøndelag gjennomført Vårt Lokalsamfunn sammen med en rekke politikere og kommuneansatte i skolene rundt omkring i Trøndelag. I år lå aksjonsuken til uke 48 og med rekordstor påmelding fra skolene var vi avhengig av at mange kunne stille som veiledere.

Dette viste seg midlertidig ikke problem og vi hadde faktisk til sammen 29 veiledere som tok på seg både to og tre økter for å sørge for at vi fikk gjennomført økten om «det tomme lokalet» i alle de påmeldte skolene. Både ordførere, varaordførere, direktører og rådgivere fra oppvekst og utdanning, daglige ledere i Næringsforeningene, ordførerkandidater, representanter fra bystyret og politikere har stilt opp og møtt elevene i klasserommene rundt omkring i vårt store fylke.

Mona Berger Kattem

Vi kickstartet uken på Kattem skole der ordførerkandidatene Kent Ranum (H) og Mona Berger (SV) gjennomførte en økt i hver sin klasse. Elevene hadde mange tanker om hva de to ordførerkandidatene kunne gjøre for skolene dersom de ble ordførere, og både Kent og Mona koste seg i klasserommet sammen med elevene.

Kent Ranum Kattem1

I økten om «det tomme lokalet» skal elevene gjennom en demokratisk prosess hvor de skal stemme frem hva som bør være i det tomme lokalet i sitt lokalmiljø. Det er viktig at de både må tenke på hva som er behovet og hva som vil være til nytte for flest mulig. De skal stemme ved hjelpe av håndsopprekning og til slutt ved et hemmelig valg basert på informasjon de har fått i løpet av økten.

"«En opplevelse av skolehverdagen ga igjen fornyet og forsterket respekt for det viktige læreryrket og alle de dyktige lærerne som står på for barna»."
Henrik Kierulf (Høyre)
Henrik Kierulf

Både lærere, elever og veilederne anser dette møtet i klasserommet som svært viktig. Henrik Kierulf er en av veilederne som har deltatt i flere år og som poengterer hvor givende det er å være med som veileder på Vårt lokalsamfunn. I ett facebook-innlegg etter gjennomføringen skriver han at «Med engasjement, kreativitet og diskusjon gjennomførte elevene demokrati i praksis. En opplevelse av skolehverdagen ga igjen fornyet og forsterket respekt for det viktige læreryrket og alle de dyktige lærerne som står på for barna».

Lasse Arntsen på Lilleby skole.

Det var ikke vanskelig å se at oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune har vært lærer hele livet og Lasse storkoste seg tilbake i klasserommet.

Lasse Arntzen Lilleby1

I Melhus kommune

stilte ordfører Jorid Oliv Jagtøyen, varaordfører Stine Estenstad, leder for næringsforeningen Hans Petter Øien Kvam og hans kollega Karen Gunnes opp på de ulike skolene.

Jorid Jagoyen Hovin VL
Stine Estenstad Gasbakken

Sør i Trøndelag

stilte ordfører Sivert Moen opp på Soknedal skole for et samlet 5.trinn, mens rådgiver for oppvekst kjørte økten for to klasser på Støren Barneskole. I Midtre-Gauldal stilte også Heidi Bakken som har lang fartstid i læreryrket og hadde gledet seg veldig til denne dagen.

På Indre Fosen deltok ordfører Bjørnar Buhaug og daglig leder i NiTr Ingunn Rokseth på Stadsbygd skole.

Skaun skole stilte kommunalsjef oppvekst Hege Røtteregn.

I Orkland har ordfører Oddbjørn Bang, varaordfører Hanne Nyhus, Stig Karlstad, Oddvar Kjøren og Olga Ucinska gjennomført økt 2 på en rekke skoler.

Ingun Rokseth Bjornar Buhaug
Microsoft Teams image 22
IMG 20211111 104917
Microsoft Teams image 24
Microsoft Teams image 25
Heidibakkan Storen
Sivert Moen Soknedal

Bystyret og stilte mannsterke opp for gjennomføringen i Trondheim kommune

og her har blant annet Trygve Bragstad gjennomført økten på både Okstad skole og Bratsberg skole, Sara Shafighi var på Jakobsli skole, Geirmund lykke gjennomførte to økter på Utleira skole hvor også Marte Løvik tok en økt. Marte tok faktisk flere økter og i tillegg til på Utleira skole gjennomførte hun økten både på Solbakken skole og Tanem skole. Henrik Kierulf hadde økten med 40 5.trinnselever fra Stavset skole og Kristian Torve var på Hårstad skole og gjennomførte økten med nærmere 50 elever. Vegard Fenes Frøset har kjørt dette opplegget flere ganger tidligere og han gledet seg veldig til å gjennomføringen på Steindal skole der han var i to ulike klasser.

Microsoft Teams image 15
Microsoft Teams image 17
Geirmundlykke VL
Microsoft Teams image 23

Vi har noen skoler som har avtalt med sine veiledere å gjennomføre på et senere tidspunkt slik som i Holtålen kommune, der ordfører Arve Hitterdal gjennomføre den 17.januar pga årets juleforestilling på Hov skole. Rennebu kommune gjennomfører sammen med andre programmer i sin innovasjonsuke litt ut på våren. Og på Frøya vil ordfører Kristin Furunes Strømskag kjøre opplegget, mens ordfører Ole Laurizs Haugen stiller på Hitra.

Vi takker både veiledere, lærere og ikke minst elevene for engasjement og deltakelse i år. Vi gleder oss til neste år!