Trondheim EXPO 2023 Innlevering av materiell


Kun fullstendige skjema med innlevering av materiell er gyldig.

Dokumenter skal lastes opp i .pdf-format.

Fristen for innlevering er 5. januar klokken 14.00.

All informasjon blir sendt til daglig leders epost.

Trykk her for innlevering av materiell

Her finner du: Konkurransekriterier