Vårt lokalsamfunn Uke 48


I uke 48 gjennomføres undervisningsopplegget Vårt lokalsamfunn for hele Trøndelag.


Hvorfor betaler vi egentlig skatt, og hva brukes pengene til? Hva er velferd? Hva betyr det egentlig at vi har et demokrati? Dette er temaer som kan være ganske vanskelige – og kanskje litt kjedelige? Vårt lokalsamfunn er et program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. Tidsbruk og gjennomføring: 4 undervisningsøkter, gjennomføres av lærer og veileder fra politikk, næring aller arbeidsliv (økt nr 2).