Digital Syretest for Ungdomsbedrifter, sørlige del Trøndelag


1. og 2. november, 20 min (Mellom 8-15)

Dere får tilsendt tidspunkt god tid i forveien.

Påmeldingen er stengt


En syretest gir dere muligheten til å presentere bedriftsideen deres for et veilederpanel. Formålet er å få dere til å reflektere og hjelpe dere videre i prosessen.

Du får et viktig synspunkt fra utsiden der du hører fra noen som kan mye om forretningsideer, om din idé og plan kan funke. Her vil dere få tilbakemelding og veiledning til hvilke ting dere bør fokusere på fremover. Syretest er ikke farlig!


Frist for å melde seg på er 19. oktober.

Hva må dere forberede til syretesten?


Dere må forberede en 3 minutters presentasjon som svarer på følgende spørsmål:


Hva er ideen deres?
Hvem er ideen deres for? (målgruppe)
Hvorfor er denne ideen viktig?
Hvilken verdi skaper den for målgruppen?
Hva gjør dere unik?
Hvordan skal dere gjennomføre ideen?
Har dere noen tanker om markedsføring?