Lederkurs for ungdomsbedriftsledere Trøndelag Nord


24. oktober klokken 10.00-14.30, Innocamp Steinkjer

Påmelding her!

Kurset er for ungdomsbedriftsledere i nordlige del av Trøndelag.

Det å være leder i en ungdomsbedrift er nyttig læring for fremtiden, men kan samtidig være krevende. Spesielt gjelder dette fordi man i det ene øyeblikk er medelev og i neste øyeblikk er leder, og det kan være nyttig å lære litt om ulike tema knyttet til ledelse.

Kurset går over en heldag med ulike tema. Vi går igjennom tema som ledelse, samarbeid, motivasjon og øvrige tema knyttet til det å arbeide sammen mot et felles mål.


Det serveres lunsj på kurset. Ta kontakt med Sara Kveli Skjervø, sks@ue.no hvis du har allergier.