Lederkurs for ungdomsbedrifter sør


25. oktober 2022 kl 9-15 på BI i Trondheim.

Påmelding her

OBS! Ny dato pga. streik - lederkurset gjennomføres nå 25. oktober 2022.


Kurset er for ungdomsbedriftsledere i sørlige del av Trøndelag.


Det å være leder i en ungdomsbedrift er nyttig læring for fremtiden, men kan samtidig være krevende. Spesielt gjelder dette fordi man i det ene øyeblikk er medelev og i neste øyeblikk er leder, og det kan være nyttig å lære litt om ulike tema knyttet til ledelse.


Kurset går over en heldag med ulike tema. Vi går igjennom tema som ledelse, samarbeid, motivasjon og øvrige tema knyttet til det å arbeide sammen mot et felles mål.


Det serveres lunsj på kurset. Ta kontakt med Marthe Strømsem, marthe.stromsem@ue.no, hvis du har allergier.