Frist for avvikling av Ungdomsbedrift


Frist for avvikling av ungdomsbedrifter settes til 14. juni. Om ungdomsbedriftene ikke er avviklet til denne datoen, vil de ikke få tilsendt attest før sommerferien.

Se ungdomsbedrift.no for avviklingshjelp.

Vi i UE er tilgjengelige på telefon den 14., slik at dere kan ta kontakt ved behov.


Sara Ungt Entreprenorskap portrett 0001
Sara Kveli Skjervø
Rådgiver VGS og høyere utdanning, nordlige del Trøndelag