Innsendings- og påmeldingsfrist, Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter i Trøndelag (FMUB)


Innsendings- og påmeldingsfrist for trønderske UB-er til FMUB 2022.

Alt av materiell og konkurransebidrag må være ferdig til denne datoen. Det vil ikke være mulig å ettersende dokumentasjon.Mer informasjon kommer.