UTSATT: Trondheim Expo - øvingsmesse for ungdomsbedrifter i sør


På grunn av smittesituasjon og nye tiltak utsetter vi Trondheim Expo til februar 2022. Vi vil komme tilbake med spesifikk dato og påmelding når dette er på plass.


Vi ønsker så vidt det er mulig å gjennomføre en øvingsmesse fysisk, men hvis det ikke er mulig i februar, vil det skje digitalt.


Vi ser verdien i erfaringen ungdomsbedriftselevene får ved å stå fysisk på stand, og ved å møte og oppleve andre ungdomsbedrifter. Dette er grunnen til at vi ønsker å utsette. Om arrangementet kjøres digitalt, vil vi sørge for at alle ungdomsbedrifter får en kort tilbakemelding på sitt arbeid.