Fylkesmesterskap for Elevbedrifter: Delta på digitale konkurranser