Lederkurs for UB-elever Sør


6 oktober 2021 kl. 9-15 i Trondheim.

Seminaret tilbys til daglige ledere i ungdomsbedriften.

Det å være leder i en ungdomsbedrift er nyttig læring for fremtiden, men kan samtidig være krevende. Spesielt gjelder dette fordi man i det ene øyeblikk er medelev og i neste øyeblikk er leder, og det kan være nyttig å lære litt om ulike tema knyttet til ledelse.

Kurset går over en heldag med ulike tema. Vi går igjennom tema som ledelse, samarbeid, motivasjon og øvrige tema knyttet til det å arbeide sammen mot et felles mål.

Påmelding her