Innovasjonskonkurranse for 5.-7. trinn


Innovasjonskonkurranse

Her kommer info om et undervisningsopplegg for 5-7.trinn før sommeren. Sparebank 1 SMN og Ungt Entreprenørskap inviterer tidenes innovasjonskonkurranse i Trøndelag. Her skal elevene komme opp med nye løsninger til å forbedre lokalsamfunnene sine, og de kan også vinne penger til å gjennomføre løsningene i praksis.


Hvordan gjennomføres det praktisk?

Periode for gjennomføring er 31.mai – 11. juni. Dette er en periode fylt med annerledesdager, turdager, kulturdag og 7.trinnsforestillinger. Derfor er opplegget fleksibelt og dere legger selv opp timeplan og hvor mye tid dere vil bruke på det i klassene. Vi anbefaler tre dager eller mer. Dere vil få tilsendt problemstilling digitalt og elevene leverer digitale løsningsforslag.


Vi setter opp lærerwebinar på to tidspunkt, 18. mai og 19. mai 14:00 – 15:00 der vi går igjennom alt dere trenger å vite til gjennomføring. Dere vil også få tilsendt en lærerveiledning og elevdokumenter


Lenke til påmelding:

https://airtable.com/shrps0Oi51tytbxnd