Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Trøndelag


Påmelding og innlevering til fylkesmesterskapet:

Frist: 10. februar 2021 klokken 14.00

Innlevering og påmelding:

INNLEVERING OG PÅMELDING HER

KONKURRANSEKRITERIER HER

Skal du delta og ønsker mer info og tips og triks? Gå til FMtrondelag.com

Informasjon om Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter 2021:

På grunn av Covid-19 må vi tenke nytt rundt Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter 2021. Tidligere år har vi samlet alle ungdomsbedriftene på Magneten i Levanger, og selv om vi ikke vet hvordan smittesituasjonen er i mars, har vi god grunn til å tro at å samle elever og næringsliv på tvers av skoler og kommuner til et fysisk arrangement ikke er et alternativ i 2021.


Fylkesmesterskapet blir derfor digitalt, og vi jobber frem et konsept for mesterskapet som vi håper blir godt mottatt og som skaper engasjement. Alle detaljer er ikke landet enda, og vi har fortsatt avklaringer som må gjøres. Vi vil likevel gå ut med det vi vet så langt, slik at dere kan forberede dere. All oppdatert informasjon vil bli lagt inn her på kalenderen og i lærerportalen så fort det er avklart.

Konkurranser

Vi følger konkurransene som tilbys under NM for ungdomsbedrifter, og har i tillegg to lokale konkurranser: Beste reklamefilm og beste logo. Nytt for året er også konkurransen «Jord-Fjord-Bord»-prisen. Denne prisen erstatter gastronomiprisen, og åpner for naturbruk i tillegg til restaurant- og matfag.

Her finner dere konkurransekriteriene

Her er listen over alle konkurranser.
- UE Alumnis lederskapspris
- Beste Markedsføring
- Beste Yrkesfaglige bedrift
- Jord-Fjord-Bord-prisen
- Beste forretningsplan
- Beste sosiale entreprenør
- Bærekraftsprisen – i samarbeid med Storebrand
- Beste samarbeid med næringslivet
- Innovasjonsprisen
- Beste kundeopplevelse på nett
- Størst verdiskapingspotensial
- Beste HR-bedrift
- Beste regnskap – i samarbeid med spleiselaget
- Beste logo
- Beste reklamefilm
- Beste Ungdomsbedrift

Juryering og gjennomføring

Det blir rene innsendingskonkurranser under Fylkesmesterskapet 2021. Juryeringen vil skje på bakgrunn av innsendt materiell.

Det skal lages en videopitch som er felles for alle konkurransene. Videopitchen skal presentere bedriften og produktet/tjenesten deres. Videoen skal være på maks 2 minutter.

Det vil bli gjennomført intervju i alle konkurransene bortsett fra beste reklamefilm, beste forretningsplan, beste kundeopplevelse på nett, og beste logo.

Ti bedrifter kommer videre til intervju med jury i hver kategori. Alle bedrifter skal inn på minst ett intervju.

Første- og andreplassen i hver konkurranse går videre til NM (NB: gjelder ikke beste logo eller beste reklamefilm).


Hvordan skal dette foregå?

Det er 16 konkurranser under Fylkesmesterskapet. Dere melder dere på så mange som dere ønsker selv.

Etter dere har levert det skriftlige materiellet og pitchevideoene, skal dere inn i minst ett intervju.

Alle konkurransene bortsett fra 4 har intervju.

De fire konkurransene som ikke har intervju er:
Beste logo
Beste reklamefilm
Beste forretningsplan
Beste kundeopplevelse på nett

Intervjuene skjer i løpet av 1.-5. mars, og dere vil få oversikt over deres tidspunkt for intervju i uka før vinterferien.

Intervjuet tar ca 15 minutter.​

Første- og andreplassen i hver konkurranse går videre til NM for ungdomsbedrifter. Dette gjelder ikke for beste logo eller beste reklamefilm, som er lokale konkurranser.

Bidragene på beste reklamefilm blir sendt på Trønder-TV i reklamepausene fra 15. februar.

I beste ungdomsbedrift skal alle bedriftene inn til førstegangsintervju 1. mars. 10 bedrifter blir valgt ut til andregangsintervju 3. mars.

I alle andre konkurranser med intervju blir det forhåndsleverte materiellet brukt til å velge ut 10 bedrifter som skal inn i intervju. Vi garanterer at hver ungdomsbedrift skal inn i minst ett intervju.​

Premieutdeling

Vi ønsker å lage en festsending som alle ungdomsbedrifter i hele fylket kan følge samtidig. Dette skjer 10. mars 2021. Vi skal feire prestasjoner, vise frem bredden av ungdomsbedrifter i hele fylket, dele ut premier, og skape feststemning, engasjement og glede! Tidspunkt kommer.

Kanskje kan ungdomsbedriftene ved hver skole samles og se festsendingen sammen, hvis smittesituasjonen tillater det.

Festsendingen blir streamet på digitale flater, men vi har i tillegg inngått avtale med Trønder-TV.

Dette vil si at festsendingen også blir sendt på god, gammledags lineær-TV! Det gir familie og venner og andre rundt dere muligheten til å se dere hjemme i sin egen stue.

Frister

Frist for påmelding innsending av bidrag er senest onsdag 10. februar 2021 klokken 14.00.

Her er konkurransekriteriene

Påmeldingen skjer via skjema på airtable, og linken er her:

LINK TIL PÅMELDING

Innleveringen skal bestå av følgende:

- En videopitch (maks 2 minutter).
- Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet). Det er lov å laste opp flere bilder. Sendes til alle konkurransene dere melder dere på.
- Skriftlig materiell tilpasset per konkurranse.

Se også hver konkurranses spesifikke kriterier. Videopitchen er felles for alle konkurranser, og skal lastes opp på Youtube eller lignende.

Vi ber om forståelse for at dette er en ny måte å gjennomføre Fylkesmesterskapet på, og at vi ikke har alt klart akkurat nå. Om dere har spørsmål som dukker opp underveis vil vi gjøre alt vi kan for å svare på de. Vi skal gjøre alt vi kan for å holde dere oppdatert! Det viktigste for oss er at vi får til å feire alle de flotte ungdomsbedriftene i hele Trøndelag fylke!

Om dere har spørsmål eller innspill kan dere sende dette til trondelag@ue.no, eller ta kontakt med din UE-rådgiver.