Syretest for ungdomsbedrifter i Trøndelag Sør


Dag: 16. november 2020

Tidspunkt: 20 minutter digital syretest mellom klokken 10.00 -14.30

For: Ungdomsbedrifter i Trøndelag sør

På syretesten møter dere veiledere og representanter fra lokalt næringsliv som ønsker å høre på dere for å kunne hjelpe dere videre. Her vil dere få tilbakemelding på hva dere har tenkt som er bra og veiledning til hvilke ting dere bør fokusere på fremover. Syretest er ikke farlig:)

Påmelding:
SØR: Påmelding her

Hva må dere gjøre for å kunne delta på syretesten?

Ungdomsbedrifter som deltar på syretest må være åpen for å ta imot tilbakemeldinger og motivert til å legge ned arbeid i bedriften for å gjøre den bedre!

Dere kan delta selv uansett om ideen er helt fersk eller om dere har jobbet med den en stund. Hver bedrift får en oppsatt tid for onlinemøte. Dere vil motta informasjon om lenke dere skal bruke på epost i god tid før selve møte.

Dere må forberede en 3 minutters presentasjon som svarer på følgende spørsmål:
- Hva er ideen deres?
- Hvem er ideen deres for? (målgruppe)
- Hvorfor er denne ideen viktig?
- Hvilken verdi skaper den for målgruppen?
- Hva gjør dere unik?
- Hvordan skal dere gjennomføre ideen?
- Har dere noen tanker om markedsføring?