Innovasjonscamp samfunnsutvikling i Steinkjer kommune


Ungt entreprenørskap Trøndelag arrangerer en innovasjonscamp i samarbeid med Steinkjer kommune og Steinkjer næringsforum, for å sikre en forutsigbar og målrettet utvikling for næringslivet i Steinkjerregionen.

Kommunestyret i Steinkjer ønsker innspill fra næringslivet til kommuneplanens samfunnsdel, som skal vedtas politisk i desember. Elevråd fra 15 ulike skoler i området er invitert til å delta på innovasjonscampen hvor nye og spennende ideer skal skapes i samarbeid med lokalt næringsliv.

Kommunelogo bred farge med apen lys glad
Steinkjer naeringsforum logo