Veien videre etter Studentbedrift

Det finnes en rekke muligheter for deg som ønsker å videreføre din studentbedrift og enten er klar for å opprette eget selskap, eller bare ønsker å lære mer. På denne siden finner du en oversikt over de ulike ressursene du som ung gründer har i vårt fylke. Det er ikke en fullstendig liste, og den vil oppdateres regelmessig når nye tilbud oppstår. For å komme i gang har vi lagt ved en mini-ordbok som kan hjelpe deg å navigere denne siden mer effektivt:

Inkubator: En inkubator er en organisasjon som tilrettelegger ressurser til ulike startups, gründere og virksomheter som forsøker å etablere en ny kommersiell satsning. En inkubator kan for eksempel tilby kontorfasiliteter, administrative tjenester, rådgivning, hjelp til nettverksbygging og hjelp til å få tak i finansiell bistand.

Akseleratorprogram: Et akseleratorprogram er et program for oppstartsbedrifter, som har som hovedmål å lære bedriftene å konkurrere og vokse i moderne markeder. Et akseleratorprogram kan variere i lengde, men varer typisk sett 6-12 måneder, hvor deltagerne deltar på kurs, workshops, fundraiser-events og andre arenaer som forberedr dem til å sette sin idé til livs.

Fond: Et fond er en investeringsportefølje der midlene kan kommer fra private eller offentlige kilder. Det finnes ulike entreprenørskaps- og venturekapitalfond som gründere kan søke støtte fra for å realisere sine idéer.

Næringshage: Næringshager er institusjoner som samler næringslivsressursene i lokalområder på én plass. Dette sikrer at gründere og oppstartsbedrifter kan samhandle, samarbeide og lære av etablerte aktører. Hovedmålet med næringshageprogrammet er å bidra til innovasjon, utviklingsrom i allerede eksisterende bedrifter og oppstart av nye bedrifter, med fokus på distriktene rundt om i landet.


OIP

6AM er et akseleratorprogram som holder til i Trondheim, og hjelper startups til å bli bærekraftige vekstbedrifter. I løpet av seks intensive måneder vil ekspertene hjelpe deg med å validere forretningsideene dine og utarbeide vekstplanen din. Programmet dekker markedstilpasning og IP, salgstrening, identitetsutvikling, teambygging, finansieringsstrategi, merkevarebygging og skaleringsstrategier.

EIT Climate-KIC er et europeisk kunnskaps- og innovasjonssamfunn som jobber mot et velstående, inkluderende, klimarobust samfunn basert på en sirkulær null-karbonøkonomi.

EIT Climate-KIC katalyserer den raske innovasjonen som trengs på tvers av sektorer ved å kalle sammen de flinkeste hodene for å takle utfordringer, styrke ledere gjennom kapasitetsbygging og såkornfinansiering av de mest lovende klimapositive virksomhetene.

Studenter, forskere, næringsliv og offentlig sektor samarbeider for å skape en mer bærekraftig verden.


Co F logo color v2

CoFounder er et ledelses- og investeringsselskap i Trondheim som fokuserer på teknologiselskaper med et stort vekstpotensial og består av erfarne gründere og forretningsutviklere som tilbyr ledelsesressurser og forhåndskapital. CoFounder jobber med spin offs fra både forskningsinstitutter og industribedrifter, samt «solo-entreprenører».

CoFounder tilbyr sine porteføljeselskaper kontorer hos CoFounder Techhub, hvor de har samlet 10 av våre investeringer, noe som muliggjør læring mellom gode startups.

Vi ønsker å jobbe sammen med ambisiøse gründere som ønsker å skape morgendagens bedrifter!

1535704997838

Designhjelpen er en rådgivningstjeneste fra industriell design på NTNU og består av en gjeng engasjerte designstudenter som ønsker å gjøre design til en naturlig del av enhver utviklingsprosess! Innad i Designhjelpen har de kunnskap både i grafisk design, produktdesign, interaksjonsdesign, tjenestedesign og konseptutvikling.

Designhjelpen tilbyr gratis designverksteder. Har du et problem? Står du fast på en idé? Trenger du innspill til noe du jobber med? Vi lager et verksted tilpasset ditt problem, slik at du får mest mulig ut av verkstedet. Dette er en gylden mulighet for et team eller en startup til å løse et problem sammen, få nye innspill og nye ideer.

FAKTRY

FAKTRY holder til i Trondheim, og er et fellesskap for ambisiøse startups innen maskinvaresentriske disipliner og en lekeplass for studenter, forskere og bedrifter og drives av muligheten for tilkoblede produkter, wearables og tingenes internett, og omfavner rask prototyping og produksjon. For å støtte dette har FAKTRY både kontorlokaler og IoT Protolab, et moderne åpent elektronikklaboratorium for å gi startups både plass og utstyr som trengs for raskt å bygge og teste nye teknologier.

1519907491568

Startup:You er et co-working space, men investerer også i startups og tilbyr konsultasjon.

T lab logo mork

T:Lab holder til i Steinkjer og tilbyr gründere og etablerte bedrifter bistand i arbeidet med å utvikle og kommersialisere gode forretningsideer. T:Lab har på kort tid befestet posisjonen som et av de ledende innovasjonsmiljøene i Trøndelag og bistår bedrifter både i og utenfor fylket.

Download

Work-Work er et kreativt laboratorium og co-work i Midtbyen i Trondheim som spesialiserer seg på nye medier og jobber mot utviklingen av en norsk spillindustri.

Vi har et voksende fellesskap som grenser til kunst og teknologi.

Work-Work er også en bar med videospilltema som knytter seg tett sammen med samarbeidet. Dette er et sted hvor du kan betateste din siste kreasjon, enten det er et brettspill eller et nytt angry birds-spill. Det er en lekeplass hvor vi ønsker at fellesskapet skal ha stor innflytelse over hele opplevelsen.

Positive inntekter i Work-Work-baren betyr mer penger også for byens startups. Gjennom vårt eget investeringsselskap Kick-Ass Invest føres alt overskuddet fra baren tilbake til brukerbasen – spillselskapene i Trondheim.

Logo ntnu

Innovasjonssenter Gløshaugen er Trondheims eldste inkubator bygget rundt FoU-basert entreprenørskap.

IG tilbyr studenter, forskere og professorer et rom og faglige råd til å starte bedrifter som bygger på ideer utviklet i utdannings- og forskningsmiljøet i Trondheim.

Dette initiativet ble startet av NTNU, SINTEF, og SIVA med støtte fra Leiv Eriksson Nyskaping.

Z D6ebm86 400x400

NTNUs Entreprenørskapsskole er et toårig masterprogram som tilbys ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med fokus på forretningsutvikling og teknologibasert entreprenørskap.

Deres visjon er å utdanne de beste forretningsutviklerne i verden, og formålet er todelt:

  • Å gi et topp moderne utdanningsprogram til studenter som søker en karriere innen entreprenørskap og kommersialisering av teknologi.
  • Å bidra til kommersialisering av ideer fra teknologimiljøet ved NTNU og andre innovasjonsmiljøer.
Ntnu

NTNU Accel er Trondheims ledende inkubator og akselerator. Inkubatoren er også en veldig aktiv investor på tidlig stadium i tech-startups.

Download

NTNU Space er en møteplass for alle romrelaterte aktiviteter ved NTNU, og en inkubator for NewSpace startups i Trondheim. 150 studentmedlemmer fra NTNU-prosjekter knyttet til rakett, satellittutvikling, robotikk og kunstig intelligens. 8 partnerorganisasjoner, mens flere NewSpace-startups fra Trondheim.

Download 2

NTNU Technology Transfer AS ble etablert i 2003 og eies av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Helse Midt-Norge RHF (HMN). Formålet med NTNU Technology Transfer er å sikre, forvalte, utvikle, markedsføre og selge bruksrettigheter til kunnskap, ideer, oppfinnelser og andre immaterielle verdier skapt av NTNU og HMN.

NTNU Technology Transfer er NTNUs og HMNs strategiske verktøy for å generere «nytte og effekt av forskning».


Andre næringshager


Marte Stromsem
Marthe Strømsem
Rådgiver VGS og høyere utdanning, sørlige del Trøndelag
Sara Ungt Entreprenorskap portrett 0001
Sara Kveli Skjervø
Rådgiver VGS og høyere utdanning, nordlige del Trøndelag