Solation UB, Thora Storm videregående skole

Solation UB er en ungdomsbedrift fra Entreprenørskapslinja på Thora Storm videregående skole i Trøndelag fylke. De lager en helhetlig løsning for kjølig oppbevaring og transport av råvarer i lav- og mellominntektsland.

I lav- og mellominntektsland sulter 852 millioner av innbyggerne. Samtidig går 17% av all mat produsert i disse landene tapt på grunn av manglende kjøleløsninger.¹ Dette er fordi bøndene har lave inntekter som fører til at de ikke har mulighet til å investere i gode løsninger for oppbevaring og frakt av avlinger. Maten de produserer utsettes derfor for varme, fukt, sol og skadedyr som fører til at den aldri når forbruker fordi den blir dårlig og må kastes.

Derfor utvikler Solation UB et helhetlig system for nedkjøling, oppbevaring og transport av frukt og grønnsaker i lav- og mellominntektsland. Systemet består av Solation HUB og Solation BOX. Solation BOX er en varmeisolerende container som opprettholder råvarenes optimale temperatur, mellom 5 og 15 grader. I sideveggene plasseres Phase Change Material-plater, som er plastplater med is. Når isen tiner senkes temperaturen inne i boksen, og isolasjonen i veggene sørger for at temperaturen opprettholdes. Solation HUB fungerer som en stor fryser som fryser ned vannet i is-platene når de ikke brukes. Den er selvforsynt, og drives på solcellepanel, da sollys er en ressurs som er lett tilgjengelig i mange lav- og mellominntektsland.

Solation UB jobber bevisst med bærekraft, med hovedfokus på FNs bærekraftsmål nr. 2, 8 og 12. Å utnytte all maten som produseres vil være et viktig virkemiddel for å utrydde sult. Produktet sørger for dette ved å gi bøndene en brukervennlig løsning for å forlenge matens levetid. Dette vil bidra til en økonomisk vekst blant bønder i lav- og mellominntektsland, ettersom de får mulighet til å utnytte en større del av varene de produsere. Å redusere matsvinnet etter høsting vil også gjøre produksjonen mer ansvarlig i et miljøperspektiv.

På fylkesmesterskapet vant Solation UB følgende priser:

1. Plass Beste Regnskap

2. Plass Beste Videopitch

2. Plass Beste Sosiale Entreprenør

3. Innovasjonsprisen

I NM skal de delta i følgende konkurranser:

Beste Markedsføring

Beste Sosiale Entreprenør

Innovasjonsprisen

Beste Videopitch

Beste Regnskap

"Det har vært ekstremt lærerikt å ha ungdomsbedrift og vi har hatt et veldig innholdsrikt og spennende år. Vi har hatt samarbeid med flere ulike bedrifter og forskningsmiljøer i Trøndelag, blant annet Nidaros Sparebank, og det har vært gøy å se hvor villige og interesserte de har vært i å hjelpe oss! Ikke vær redd for å spørre og ta kontakt med folk når dere trenger hjelp. De aller fleste ønsker å hjelpe til!"

DELTAGERE

Nora Johanne Sigurdsen - Trondheim Kommune

Maria Wanvik - Trondheim Kommune

Anna Løvås Holmen - Trondheim Kommune

Leon Leite - Trondheim Kommune

Ferdinand Wahba - Trondheim Kommune


KONTAKTPERSONER:

Daglig leder:
Nora Johanne Sigurdsen
nora.johanne.sigurdsen@gmail.com
45161042

Ansvarlig lærer:
Knut Skatvedt Langsjøen
knulan@trondelagfylke.no
95803050

UE fylke kontakt:
Marthe Strømsem
marthe.stromsem@ue.no
481 55 710

BILDE SOLATION UB
Solation main logo 002
Soaltion 3 D modell hub boks 2 2 002
Solation boks