Solarseek UB, Thora Storm videregående skole

Screenshot 2021 02 07 at 16 51 13

Solarseek UB fra Thora Storm videregående skole er kvalifisert til NM Ungdomsbedrift for Trøndelag. De deltar i kategoriene Beste forretningsplan, Beste samarbeid med næringslivet, Beste HR-bedrift og Beste ungdomsbedrift.


Solcelle-persienner for strømproduksjon til næringsbygg

Solarseek UB skal levere solcelle-persienner for produksjon av grønn energi til nærings- og industribygg. I tillegg til å produsere strøm vil de også skjerme mot solinnstråling.

Solarseek tegning

"Solenergi blir kongen», - dette hevder IEA i sin World Energy Outlook-rapport fra oktober 2020. I flere land er solcellepanel den rimeligste formen for energiproduksjon og den eneste fornybare energikilden som slår kull- og gasskraftverk i pris. I Norge bruker vi omtrent 130 TWh strøm per år. ­Multiconsult­ har estimert at det årlig kan utvinnes 11 TWh solenergi fra vegger og vindu på alle norske bygg. Dette til­svarer omtrent 8,5% av alt strømbehov i Norge. Areal knyttet til vegger og vindu er hittil lite benyttet til strømproduksjon både i Norge og resten av verden. Her har Solarseek UB sett et markedspotensiale. De utvikler et produkt som produserer grønn energi på vegger og vindu til nærings- og industribygg.

Kontaktinformasjon

Skole: Thora Storm videregående skole

Ansatte i bedriften: Stella Kirkvold, Teodor Rasmussen, Mari Jin, Vetle Frigstad, Tobias Helseth og Aleksander Trehan Jystad

Daglig leder: Aleksander Trehan Jystad, aleksander.jystad@gmail.com

Ansvarlig lærer: Knut Langsjøen, knulan@trondelagfylke.no

Kontakt i Ungt Entreprenørskap: Marthe Strømsem, marthe.stromsem@ue.no.

Solarseek nettverkskart