SafeCharging UB, Kristen videregående skole Trøndelag

IMG 4912

SafeCharging UB er kvalifisert til NM Ungdomsbedrift for Trøndelag. De deltar i kategorien Beste kundeopplevelse på nett.


Beskytter mot brann i mobilladere

"Til de som er engstelige for å lade om natten leverer vi en løsning med en adapter som spretter ut av stikkontakten før brannen oppstår. Vår løsning er den billigste på markedet, og den eneste som virker i 100 av 100 tilfeller," forteller SafeCharging UB om produktet deres.

Kontaktinformasjon

Skole: Kristen videregående skole Trøndelag

Ansatte i bedriften: Edvard Stølan, Tobias Tellugen, Isak Eck og Thale Hinsverk

Daglig leder: Thale Hinsverk, thale.stoum.hinsverk@gmail.com

Ansvarlig lærer: Arne U. Hoff, arne@kvt.vgs.no

Kontakt i Ungt Entreprenørskap: Marthe Strømsem, marthe.stromsem@ue.no.