Safe Journey UB, Kristen videregående skole Trøndelag

Safe Journey UB skal bedre rusproblematikken i Norge i form av samfunnsspillet. Dette brettspillet er et produkt som skal lære ungdommer om rus og fungere som et forebyggende tiltak mot fremtidig rusavhengighet. Ungdommene går på Kristen Videregående Skole og skal representere Trøndelag i NM i ungdomsbedrift 2022.

Bedriften selger et brettspill der målet er å lære ungdomsskoleelever om rus. Bedriften mener at samfunnet har et stort behov for å lære om rus slik at man kan klare å unngå farlige situasjoner og tap av ressurser i samfunnet.Når man kan mer om rus så kan man lettere unngå ulykker og avhengighet.


Bedriften jobber mye med bærekraft og fokuserer på bærekraftsmål nummer 3, god helse og livskvalitet, 8, arbeid og økonomisk vekst, 4, god utdanning, og nummer 13, stoppe klimaendringene. Brettspillet produseres lokalt på Stjørdal, omtrent 30 min utenfor Trondheim.


På fylkesmesterskapet tok bedriften 1.plass på beste stand/ utstilling, 2.plass på størst verdiskapingspotensiale, og 2. plass på beste markedsføring.

I NM skal bedriften konkurrere i Beste Markedsføring, Beste sosiale entreprenør, Beste samarbeid med næringslivet, og Størst verdiskapingspotensial.

"Det å ha ungdomsbedrift har vært vanvittig gøy, lærerikt og ikke minst krevende, men vi føler virkelig vi har lært masse vi kommer til å ta med oss videre i livet. Vi gleder oss masse til å få presentere alt vi har gjort og ikke minst få se alle de andre ideene og bedriftene."

DELTAKERE:

Louisa Stuedahl, daglig leder, Trondheim kommune

Edvard Stølan, personalansvarlig, Trondheim kommune

Pia Elise Lien, næringslivsansvarlig, Trondheim kommune

Eric Olsen, markedsansvarlig, Trondheim kommune

Carl Rasmus Aarhaug, produktansvarlig, Midtre Gauldal kommune

Iver Rennan, salgsansvarlig, Trondheim kommune

Håvard Græsli, økonomiansvarlig, Trondheim kommune

KONTAKTPERSONER:

Daglig leder: Louisa Stuedahl , louisa.stuedahl@hotmail.com, 45392699

Ansvarlig lærer: Knut Ståle Nygård, knut@kvt.vgs.no, 46695875

UE Fylke kontakt: Marthe Strømsem, marthe.stromsem@ue.no, 48155710

Safe Journey Gruppebilde
Safe journey 3
Safe journey 2
Safe j 1