Rolling Goats UB, Mære landbruksskole

Ungdomsbedrift finkjole

Rolling Goats UB fra Mære landbruksskole er kvalifisert til NM Ungdomsbedrift for Trøndelag. De deltar i kategoriene Jord-fjord-bord-prisen og Beste yrkesfaglige bedrift.

Transportabelt geitefjøs

Rolling Goats UB tilbyr et transportabelt geitefjøs som lett kan fraktes med bil/traktor. En pakkeløsning med geiter, No–Fence og henger, gjør det enkelt for hvem som helst å leie av bedriften. Hengeren vil i tillegg til naturlige råvarer på utmarksbeite, tilfredsstille geitas behov under beitesesongen. På denne måten får flere muligheten til å ta vare på det norske kulturlandskapet.

Kontaktinformasjon

Skole: Mære landbruksskole

Ansatte i bedriften: Idun Elvira Svartaas Borgen, Olianne Holme, Anna Sletten Bedin og Indianna Fjell

Daglig leder: Idun Elvira Svartaas Borgen, idun.borgen03@gmail.com

Ansvarlig lærer: Steinar Viken, stevi@trondelagfylke.no

Kontakt i Ungt Entreprenørskap: Sara Kveli Skjervø, sara.kveli.skjervo@ue.no