Pabulimaris UB, Thora Storm videregående skole

Pabulimaris UB leverer et alternativt og bærekraftig helsefôr, rettet mot oppdrettslaks. Fôret, SustainSalmon, skal bidra til at laksen selv frastøter lakselus. Pabulimaris UB består av fem elever fra entreprenørskapslinja på Thora Storm vgs i Trondheim, og de representerer Trøndelag i NM for ungdomsbedrift 2022.

I 2020 døde det over 26 millioner oppdrettslaks i norske merder på grunn av lakselus. Dette tilsvarer en tapt salgsinntekt på 6 milliarder kroner for oppdrettsselskapene. Pabulimaris UB skal derfor utvikle et laksefôr som skal gjøre at laksen selv frastøter lakselusen.

Fôret, SustainSalmon, inneholder mikroalger, som er det som gjør at laksen frastøter lakselkusen. Mikroalgensom benyttes er "maten" til lakselusen, og har derfor utviklet et forsvarssystem. Mikroalgene produserer lipidier, som frastøter lakselusen. Når laksen får i seg algene frastøter den selv lakselusen når fettsyrene(lipidene) trekker ut i laksens skinn.

Pabulimaris UB fokuserer på bærekraftsmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon, 13 - Stoppe klimaendringene, og 14 - Livet under vann.

Bedriften vant følgende priser under Fylkesmesterskapet:

- 1.plass Beste forretningsplan

- 1.plass Beste markedsføring

- 1.plass Beste samarbeid med næringslivet

- 1.plass Største verdiskapinspotensial

- 2.plass Beste ungdomsbedrift

- 2.plass Innovasjonsprisen

I NM ungdomsbedrift 2022 skal Pabulimaris UB delta i følgende priser:

- Beste forretningsplan

- Beste markedsføring

- Beste sammarbeid med næringslivet

- Største verdiskapningspotensial

- Innovasjonsprisen

- Bærekraftsprisen

"Vi ønsker å trekke fram møter med Norway Royal Salmon, Mentorer og Tore Morten Remman (Daglig leder i C-feed AS), samt opplevensen på fylkesmessa som årets største høydepunkter. "Den som intet våger, intet vinner!""
Pabulimaris UB

DELTAGERE
Alle er fra Trondheim kommune.

Aksel Rathe Hauge - Trondheim

Fredrik Karlssaune - Trondheim

Ingebjørg Ystad-Myhre - Trondheim

Petter Irgens - Trondheim

Silje Pedersen Hugubakken - Trondheim

KONTAKTINFO

Kontaktinfo daglig leder:
irgenspetter@gmail.com
tlf +47 453 93 955

Kontaktinfo Kontaktlærer:
knulan@trondelagfylke.no
tlf +47 958 03 050

Kontakt UE Fylke:
marthe.stromsem@ue.no
tlf 481 55 710

IMG 1065 1