KelpNest UB, Thora Storm videregående skole

I 2022 døde 50 millioner rensefisk og 58 million laks prematurt, ofte grunnet dårlig fiskevelferd og lakselus. Dette tapte næringen en verdi på omtrent 7,3 milliarder. KelpNest UB utvikler et mobilt og fleksibelt rensefiskskjul til bruk i åpne laksemerder. Vi benytter naturlig tare fremfor imitert tare av plast som brukes i dagens skjul. Taren kan enkelt sveives opp, slik at skjulet kan fjernes fra merden ved behov.

Vårt produkt vil bedre fiskevelferden, både for laks og rensefisk, samt bidra til flere bærekraftige endringer i næringen:

 • Forskning gjort av Lerøy Vest og Ocean Forest viser at tareskjul gir bedre fiskehelse hos rensefisken enn dagens plastskjul. Fisken blir mindre stresset, noe som resulterer i lavere sykelighet og dødelighet. Friskere rensefisk gjør en bedre avlusingsjobb, slik at laksen også blir friskere.
 • Epifytter vokser i mye mindre grad på tare enn på plast. Vedlikeholdsbehovet blir derfor langt mindre enn ved tradisjonelle rensefiskskjul. Videre vil utslipp av mikroplast reduseres betydelig.
 • Taren fjerner nitrat og produserer oksygen. Slik bidrar den til bedre vannkvalitet i merdene. Dette legger grunnlag for friskere fisk og bedre tilvekst hos laksen.
"Frisk fisk for en bærekraftig oppdrettsnæring"
KelpNest UB

Deltagere i ungdomsbedriften

Lars Baasland, daglig leder

Ruben Johnsen, personal- og produktansvarlig

Vegard Storli, økonomiansvarlig

Andreas Rui, Markedsansvarlig


Kontaktinfo

Daglig leder: Lars Baasland, 901 05 855

Ansvarlig lærer: Knut Skatvedt Langsjøen, 958 03 050, knulan@trondelagfylke.no

Fylkeskontakt UE: Marthe Strømsem, 481 55 710, marthe.stromsem@ue.no


På NM deltar KelpNest UB på følgende konkurranser

 • Beste videopitch
 • Beste markedsføring
 • Beste forretningsmodell/plan
 • Beste regnskap
 • Beste bærekraftige stand - i samarbeid med NOVA Spektrum
 • Bærekraftprisen – i samarbeid med Storebrand
 • Beste samarbeid med næringslivet – i samarbeid med NHO
 • Beste innovative vare/tjeneste – i samarbeid med Virke
 • Størst verdiskapingspotensial – i samarbeid med Ferd
 • Beste HR-bedrift – i samarbeid med ManpowerGroup
 • Beste ungdomsbedrift
Image0