GVS Skogtjenester, Grong videregående skole

GVS Skogtjenester UB sin forretningsidé inkluderer oppsett av skigard, noe som er gjort ved bruk av egeninnhentet virke – dette er gjort i skogsområder som behøver tynning; disse tiltakene bidrar til økt produksjon og biodiversitet, samtidig som vi får hentet ut materiale.

Deltagere i ungdomsbedriften

Sondre Røst, daglig leder

Ronja Aamo

Sigri Rossetnes

Yrjan Mikkelsen Ruderaas

Odd Tobias Sjøli

Martin Staldvik Wallervand

Olav Svestad

William Tetland

Celina Vikan


Kontaktinfo

Daglig leder: Sondre Røst, tlf. 454 26 693

Ansvarlig lærer: Sven Åge Domås, tlf. 900 70 519

Fylkeskontakt UE: Sara Kveli Skjervø, tlf. 917 90 265, sara.kveli.skjervo@ue.no


GVS Skogtjenester UB 1

På NM deltar GVS Skogtjenester UB på følgende konkurranser

  • Jord-fjord-bord-prisen
  • Beste yrkesfaglige bedrift - i samarbeid med Eikmaskin
  • Beste bærekraftige stand - i samarbeid med NOVA Spektrum
  • Best in Business