Green Hunt UB, Byåsen videregående skole

Green Hunt UB er en ungdomsbedrift fra Byåsen videregående skole i Trondheim. Elevene går studiespesialisering VG2 og har programfaget entreprenørskap og bedriftsutvikling.

Green Hunt UB jobber for et grønt skifte innenfor småviltjakt der de bytter ut plastforladningen inne i haglepatronen med papp og ull. Green Hunt UB skal representere Trøndelag under NM i Oslo.

Det er et stort problem med plast i naturen i dag, men ingen snakker om den store plastIkkforurensingen innad i jaktmiljøet. I en haglpatron er det en plastforladning som skytes ut, og denne forladningen blir til små plastbiter som havner i terrenget, og som dessverre går over i kretsløpet. Mikroplast i naturen utgjør en fare for dyrelivet. Det er snakk om rundt 7.5 tonn plast skutt ut i naturen hvert år. Dette er bare de som går på småviltjakt og hvis vi tar med tallene fra skytebaner og sportsskyting, er tallene skremmende mye høyere. Bedriften benytter seg av 100% naturlige produkter slik at det ikke etterlates plast i naturen.

Bedriften vant Bærekraftsprisen og innovasjonsprisen under Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Trøndelag.

Green Hunt UB skal delta i følgende konkurranser under NM:
Bærekraftsprisen - i samarbeid med Storebrand
Innovasjonsprisen - i samarbeid med Virke
Størst Verdiskapingspotensiale - i samarbeid med Ferd

"-Det har vært artig. Det har vært både krevende og en artig opplevelse. Mye som jeg visste fra før, og mye jeg fikk lære nytt om, gjennom entreprenørskap. Jeg ser fram til nye utfordringer på NM, hardere konkurranseenn på fylkesmessa og mer jobbing. Alt må være bra for at vi kan gjør det bra på NM. Vi møter mange andre som er like lysten på å vinne og som jobber hardt. Da må vi også jobbe hardt og gjøre alt vi kan for å vinne. Vi får erfaring av å være med på NM og kan ta med den her erfaringa videre i både fremtid og generelt i entreprenørskapsfaget sånn at vi stille sterkere etter erfaringene på NM."

DELTAGERE

Johannes Gujord- Daglig leder. Fra Halsanaustan (gamle Nordmøre)

Kristian Hultgren Larsen - nestleder, økonomiansvarlig (Trondheim)

Cecilie Leinslie - Produktansvarlig og markedsansvarlig (Trondheim)

Herman Mikkelsen - økonomiansvarlig (Trondheim)

Ola Vatn Gundersen - markedsføringsansvarlig (Trondheim)

Jehad Hamidi - HR ansvarlig, salgsansvarlig og IKT-ansvarlig (Syria, Trondheim)

KONTAKTINFO

Daglig leder: Johannes Gujord johannesgujord04@gmail.com 96043611

Ansvarlig lærer: Nina S Andersen 92813713

UE fylke kontakt: Marthe Strømsem, marthe.stromsem@ue.no, 481 55 710

Green Hunt
Gruppa