FjordVital UB, Byåsen videregående skole

FjordVital UB dyrker mikroalgen Chlorella vulgaris i avløpsvann, med innhold av fosfor og nitrogen (som har høyt klimaavtrykk). Mikroalgene skal brukes for å erstatte soya i oppdrettsnæringen. Produktet vårt er miljøvennlige mikroalger til fòr som skal erstatte soya i oppdrettsnæringen. Denne erstatningen vil være næringsrik, bærekraftig og fokusere på lokalressursene vi har her i Norge. Oppdrettsbransjen sine behov vil være å gjøre oppdrett mere miljøvennlig. Mesteparten av soyaproteinkonsentrat i norsk fiskefor er importert fra Brasil. Den brasilianske soyaindustrien har fått kritikk for å bidra til blant annet avskoging og store klimagassutslipp. Vi i FjordVital har satt som visjon «Å lede an i overgangen til en bærekraftig oppdrettsnæring», og ved å ta i bruk vår løsning vil vi bidra til akkurat det.

"I FjordVital UB gleder vi oss til å få vise frem hva vi har lært, og ser frem til å lære av andre innovatører fra hele landet!"
Mia Roalda Tinnen Magnussen, daglig leder i FjordVital UB
Fjord Vital UB bilde

Deltagere i ungdomsbedriften

Mia Roalda Tinnen Magnussen, daglig leder

Sara Floer

Aksel Hoss Åmås

Brage Myrhaug

Ronja Samdal Bjørstad


Kontaktinfo

Daglig leder: Mia Roalda Tinnen Magnussen, tlf. 408 48 979

Ansvarlig lærer: Nina Seljebotn Andersen, tlf. 928 13 713

Fylkeskontakt UE: Marthe Strømsem, tlf. 481 55 710, marthe.stromsem@ue.no


På NM deltar FjordVital UB på følgende konkurranser

  • Bærekraftsprisen
  • Beste HR - i samarbeid med ManpowerGroup
  • Beste innovative vare/tjeneste - i samarbeid med Virke
  • Størst verdiskapingspotensial - i samarbeid med FERD