Enlightening UB, Thora Storm videregående skole

Gruppebilde Enlightening UB

Enlightening UB fra Thora Storm videregående skole er kvalifisert til NM Ungdomsbedrift for Trøndelag. De deltar i kategoriene Beste sosiale entreprenør, Beste markedsføring, Størst verdiskapingspotensial og Bærekraftsprisen.

Selvforsynte lyktestolper

Ifølge en rapport fra Statens Vegvesen utgitt i 2014 er det ca 1,5-2 ganger så høy ulykkesrisiko for motorkjøretøy langs veier i mørket enn langs belyste veier. Per i dag er staten nødt til å prioritere hvilke veier som får utbygd veilys da kostnadene utbygging av veilys medfører er høye, med tanke på utbygging av eget strømnett, trekkerør, kabler, trafoer og fordelingsskap.

Enlightening UB skal levere en selvforsynt lyktestolpe ved bruk av vertikale vindturbiner. Den vertikale vindturbinen skal plasseres på toppen av en lyktestolpe hvor den skal generere strøm til lyset i lyktestolpen. Overskuddsenergien som blir produsert vil bli lagret på et batteri og tatt i bruk på vindstille dager. Den selvforsynte lyktestolpen vil ikke være avhengig av trafoer, egne strømnett, trekkerør, fordelingsskap eller kabling. Dette vil spare kundene flere millioner kroner totalt. Ved at lyktestolpene fører med seg færre kostnader vil muligheten til finansiering av flere belyste veier øke.

Videopitch

Kontaktinformasjon

Skole: Thora Storm videregående skole

Ansatte i bedriften: Hedda Laanke Bolland, Teresa Tran, Cornelius Vold, John Magnus Krane, Maya Olivia Johansen og Ann Magritt Aunegjerdet

Daglig leder: Ann Magritt Aunegjerdet, annmaau@icloud.com

Ansvarlig lærer: Knut Langsjøen, knulan@trondelagfylke.no

Kontakt i Ungt Entreprenørskap: Marthe Strømsem, marthe.stromsem@ue.no.

Nettside: https://www.enlighteningub.com/

Instagram: https://www.instagram.com/enlightening.ub/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/enlightening-ub-878a75205/

Facebook: https://www.facebook.com/enlightening.ub